Được tạo vào 1874 (United States), Bank of the West sở hữu 9 thương hiệu chị em và 1213 thương hiệu cạnh tranh. Bank of the West thuộc sở hữu của Bank of Montreal, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là CA0636711016. Khu vực của Bank of the West là Ngân hàng.

Bank of the West là một thương hiệu của Bank of Montreal (BZZ) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Bank of Montreal (Bank of the West)

Mua Bank of Montreal chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 77,78 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Bank of Montreal (Bank of the West) Hơn 5 năm* 91,36 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Bank of Montreal (Bank of the West)

Thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 3 năm 2023

Top 50 thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023

Đọc thêm