Thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 3 năm 2023

Top 50 thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023

Biểu đồ sở thích thương hiệu cho thấy các tìm kiếm trên web đã phát triển như thế nào trên khắp thế giới trong 5 năm qua. Các biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm thương hiệu theo thời gian, với giá trị 100 cho biết tháng có tỷ lệ cao nhất.
Phương pháp tính mức tăng điểm chỉ mục tìm kiếm của Google: (Giá trị điểm cuối cùng - giá trị điểm đầu tiên) X Giá trị trung bình của tất cả các điểm:

#1 NUBANK: (93 – 27) X 61.53 = 4 061

#2 LAYER 6: 4 037

#3 PAYCONIQ: 3 773

#4 FLOA BANK: 3 723

#5 OWNR: 3 553

#6 HYPERWALLET: 3 442

#7 EVOLVE BANK: 3 302

#8 RESY: 3 167

#9 J.P. MORGAN: 3 127

#10 SMART RENO: 2 968

#11 INSTAMED: 2 951

#12 UBS: 2 863

#13 PAYWORKS: 2 757

#14 CAIXABANK: 2 741

#15 CITIZENS FINANCIAL: 2 711

TOP 50 THÔNG TIN CHI TIẾT CHÍNH:
Danh mục đầu tư bao gồm 41 công ty trong số 667 công ty của ngành.
Các ngân hàng và công ty dịch vụ tín dụng hàng đầu trên Google tính đến tháng 3 năm 2023, theo số lượng thương hiệu có mức tăng tìm kiếm cao nhất, là PAYPAL HOLDINGS và AMERICAN EXPRESS COMPANY (3 thương hiệu), BNP PARIBAS, JP MORGAN CHASE & COMPANY, SOCIETE GENERALE, ROYAL BANK OF CANADA và VISA, INC. (2 thương hiệu).
Các Ngân hàng và Ngành dịch vụ tín dụng hàng đầu trên Google tính đến tháng 3 năm 2023, theo số lượng thương hiệu có mức tăng tìm kiếm cao nhất, là Ngân hàng – Khu vực (29 thương hiệu), Dịch vụ tín dụng (9 thương hiệu), Ngân hàng – Đa dạng (9 thương hiệu).
Ngân hàng và dịch vụ tín dụng hàng đầu Các quốc gia có thương hiệu trên Google theo số lượng thương hiệu có mức tăng tìm kiếm cao nhất là Hoa Kỳ (25 thương hiệu), Pháp (5 thương hiệu), Ấn Độ (5 thương hiệu).
Độ tuổi trung bình của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu là 39 tuổi.
78% thương hiệu trên 10 năm tuổi.

TOP 50 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Sự đồng thuận trung bình và các khoản thanh toán cổ tức cuối cùng của các Ngân hàng hàng đầu và Công ty Dịch vụ Tín dụng là rất tích cực:

PAYPAL HOLDINGS: 4/5 

AMERICAN EXPRESS COMPANY: 4/5 / 1.3%

BNP PARIBAS: 5/5 / 6.5%

JP MORGAN CHASE & COMPANY: 4/5 / 3.1%

SOCIETE GENERALE: 4/5 / 7.8%

ROYAL BANK OF CANADA: 4/5 / 4.2%

VISA, INC.: 5/5 / 0.7%


Điều này chứng tỏ rằng việc phân tích đối tượng web toàn cầu của các thương hiệu có thể chứng minh là một công cụ giúp dự báo tài chính bổ sung, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, tất nhiên là tiêu chí ESG, v.v., đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và nhiệm vụ tìm kiếm quý giá XXXXXX
Để chỉnh sửa 50 thương hiệu hàng đầu này trong lĩnh vực Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng (hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác miễn phí), hãy nhấp vào đây.
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.