Thương hiệu Bravia Core, được thành lập tại 2018 (United States), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Phần cứng của chúng tôi, từ 1262 thương hiệu chị em và 5383 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Bravia Core thuộc sở hữu của SONY GROUP CORPORATION, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của SONY GROUP CORPORATION là JP3435000009. Khu vực của Bravia Core là Phần cứng.

Bravia Core là một thương hiệu của SONY GROUP CORPORATION (SON1) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core)

Mua SONY GROUP CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 76,84 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core) Hơn 5 năm* 139,55 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core)