Brigham Exploration, được tạo tại 1990 (United States), từ 18 thương hiệu chị em và 2196 thương hiệu cạnh tranh. Brigham Exploration là một thương hiệu của EQUINOR ASA, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Etats-Unis. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là NO0010096985. Brigham Exploration thuộc lĩnh vực kinh doanh Dâu khi.

Brigham Exploration là một thương hiệu của EQUINOR ASA (STOHF) Giá cổ phiếu

United States

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu EQUINOR ASA (Brigham Exploration)

Mua EQUINOR ASA chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 32,10 USD

Định giá danh mục đầu tư
EQUINOR ASA (Brigham Exploration) Hơn 5 năm* 37,05 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán EQUINOR ASA (Brigham Exploration)