Thương hiệu Converse, được thành lập tại 1908 (United States), từ 182 thương hiệu chị em và 1262 thương hiệu cạnh tranh. Converse thuộc sở hữu của NIKE, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Converse thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu NIKE, INC. (Converse)

Mua NIKE, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 115,91 USD

Định giá danh mục đầu tư
NIKE, INC. (Converse) Hơn 5 năm* 183,20 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán NIKE, INC. (Converse)