Couche-Tard, được tạo tại 1980 (Canada), từ 10 thương hiệu chị em và 1666 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Couche-Tard thuộc sở hữu của ALIMENTATION COUCHE-TARD, INC., một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là CA01626P1484. Couche-Tard là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

Couche-Tard là một thương hiệu của ALIMENTATION COUCHE-TARD, INC. (CJA1) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ALIMENTATION COUCHE-TARD, INC. (Couche-Tard)

Mua ALIMENTATION COUCHE-TARD, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán ALIMENTATION COUCHE-TARD, INC. (Couche-Tard)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm