Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Biểu đồ sở thích thương hiệu cho thấy các tìm kiếm trên web đã phát triển như thế nào trên khắp thế giới trong 5 năm qua. Các biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm thương hiệu theo thời gian, với giá trị 100 cho biết tháng có tỷ lệ cao nhất.
Phương pháp tính mức tăng điểm chỉ mục tìm kiếm của Google: (Giá trị điểm cuối cùng - giá trị điểm đầu tiên) X Giá trị trung bình của tất cả các điểm:

#1 Well & Good: (94 – 25) X 62.94 = 4 343

#2 PINDUODUO: 4 092

#3 Van Cleef & Arpels: 3 886

#4 ERBAUER: 3 549

#5 MADE FOR ALL: 3 467

#6 PRIME VIDEO: 3 458

#7 SEDAGYL: 3 371

#8 Health Navigator: 3 291

#9 Language Connect: 3 222

#10 Loewe: 3 192

#11 GlowRoad: 3 165

#12 TCGplayer: 3 109

#13 GRANDOPTICAL: 3 078

#14 PedidosYa: 2 988

#15 Christian Dior: 2 982


TOP 50 THÔNG TIN CHI TIẾT CHÍNH:
Danh mục đầu tư bao gồm 50 thương hiệu và 31 công ty
(trong số 281 công ty của ngành).
Các công ty bán lẻ theo chu kỳ hàng đầu trên Google tính đến tháng 2 năm 2023, theo số thương hiệu có mức tăng lượt tìm kiếm cao nhất: LVMH (8 thương hiệu), AMAZON.COM, INC. (5 thương hiệu), CIE FIN RICHEMONT (3 thương hiệu).
Các ngành bán lẻ theo chu kỳ hàng đầu trên Google tính đến tháng 2 năm 2023, theo số lượng thương hiệu có mức tăng tìm kiếm cao nhất: Hàng xa xỉ (16 thương hiệu), Bán lẻ qua Internet (15 thương hiệu), Bán lẻ đặc biệt (12 thương hiệu).
Các quốc gia dẫn đầu về số lượng thương hiệu trên Google theo chu kỳ bán lẻ theo số lượng thương hiệu có mức tăng tìm kiếm cao nhất: Pháp (14 thương hiệu), Hoa Kỳ (10 thương hiệu), Vương quốc Anh (6 thương hiệu).
Độ tuổi trung bình của các thương hiệu Top Notoriety là 29 tuổi, 86% thương hiệu trên 10 tuổi.


TOP 50 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:
Sự đồng thuận trung bình của các nhà phân tích của 3 công ty hàng đầu là 4,7 trên 5. (Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của họ là 1%).
Điều này chứng tỏ rằng việc phân tích đối tượng web toàn cầu của các thương hiệu có thể chứng minh là một công cụ giúp dự báo tài chính bổ sung, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, tất nhiên là tiêu chí ESG, v.v., đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và nhiệm vụ tìm kiếm sức mạnh định giá quý giá ...
Để chỉnh sửa 50 thương hiệu hàng đầu này trong Bán lẻ theo chu kỳ (hoặc miễn phí bất kỳ lĩnh vực nào khác), hãy nhấp vào đây.