Thương hiệu Elektra, được thành lập tại 1950 (United States), từ 30 thương hiệu chị em và 3607 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Elektra thuộc sở hữu của WARNER MUSIC GROUP CORP., một công ty được liệt kê tại New York. Elektra là một phần của lĩnh vực hoạt động Đa dạng phương tiện.

Elektra là một thương hiệu của WARNER MUSIC GROUP CORP. (WMG) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu WARNER MUSIC GROUP CORP. (Elektra)

Mua WARNER MUSIC GROUP CORP. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán WARNER MUSIC GROUP CORP. (Elektra)