Thương hiệu Fantastic Furniture, được thành lập tại 1989 (Australia), từ 14 thương hiệu chị em và 1666 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Fantastic Furniture thuộc sở hữu của STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING NV, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là NL0011375019. Fantastic Furniture là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

Fantastic Furniture là một thương hiệu của STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING NV (SNH) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING NV (Fantastic Furniture)

Mua STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING NV chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING NV (Fantastic Furniture)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm