Thương hiệu LUMIX, được thành lập tại 2001 (Japan), từ 307 thương hiệu chị em và 5384 thương hiệu cạnh tranh. LUMIX là một thương hiệu của PANASONIC CORP, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của PANASONIC CORP là JP3866800000. LUMIX thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần cứng.

LUMIX là một thương hiệu của PANASONIC CORP (MAT1) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PANASONIC CORP (LUMIX)

Mua PANASONIC CORP chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 7,86 EUR

Định giá danh mục đầu tư
PANASONIC CORP (LUMIX) Hơn 5 năm* 8,51 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán PANASONIC CORP (LUMIX)