M.A.C, được tạo tại 1985 (Canada), từ 36 thương hiệu chị em và 16157 thương hiệu cạnh tranh. M.A.C thuộc sở hữu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York M.A.C là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

M.A.C là một thương hiệu của THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (EL)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (M.A.C)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 276,37 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (M.A.C) Hơn 5 năm* 741,94 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}