MOBIL, được tạo tại 1974 (United States), từ 321 thương hiệu chị em và 2202 thương hiệu cạnh tranh. MOBIL thuộc sở hữu của Exxon Mobil, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York MOBIL thuộc lĩnh vực kinh doanh Dâu khi.

MOBIL là một thương hiệu của Exxon Mobil (XOM) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Exxon Mobil (MOBIL)

Mua Exxon Mobil chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 119,64 USD

Định giá danh mục đầu tư
Exxon Mobil (MOBIL) Hơn 5 năm* 189,90 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Exxon Mobil (MOBIL)