Được tạo vào 2007 (United States), Njoy là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Sản phẩm thuốc lá của chúng tôi, sở hữu 21 thương hiệu chị em và 2767 thương hiệu cạnh tranh. Njoy là một thương hiệu của ALTRIA GROUP, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Khu vực của Njoy là Sản phẩm thuốc lá.

Njoy là một thương hiệu của ALTRIA GROUP, INC. (MO) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ALTRIA GROUP, INC. (Njoy)

Mua ALTRIA GROUP, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 40,25 USD

Định giá danh mục đầu tư
ALTRIA GROUP, INC. (Njoy) Hơn 5 năm* 31,49 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán ALTRIA GROUP, INC. (Njoy)