Thương hiệu pininfarina, được thành lập tại 1965 (Italy), từ 13 thương hiệu chị em và 7648 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu pininfarina thuộc sở hữu của PININFARINA, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của PININFARINA là IT0003056386. pininfarina thuộc lĩnh vực kinh doanh Xe & phụ tùng ô tô.

pininfarina là một thương hiệu của PININFARINA (PNF)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PININFARINA (pininfarina)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,80 EUR

Định giá danh mục đầu tư
PININFARINA Hơn 5 năm* 0,31 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán PININFARINA (pininfarina)