Thương hiệu The Godfather, được thành lập tại 1972 (United States), từ 466 thương hiệu chị em và 3607 thương hiệu cạnh tranh. The Godfather là một thương hiệu của PARAMOUNT GLOBAL, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. The Godfather thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

The Godfather là một thương hiệu của PARAMOUNT GLOBAL (PARA) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PARAMOUNT GLOBAL (The Godfather)

Mua PARAMOUNT GLOBAL chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 11,21 USD

Định giá danh mục đầu tư
PARAMOUNT GLOBAL (The Godfather) Hơn 5 năm* 2,50 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán PARAMOUNT GLOBAL (The Godfather)