Được tạo vào 2012 (United States), TINDER sở hữu 161 thương hiệu chị em và 1393 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu TINDER thuộc sở hữu của MATCH GROUP, INC., một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của TINDER là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MATCH GROUP, INC. (TINDER)

Mua MATCH GROUP, INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán MATCH GROUP, INC. (TINDER)