แบรนด์ CASTROL ก่อตั้งเมื่อ 1899 (United Kingdom) จาก 150 แบรนด์ในเครือ และ 2201 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ CASTROL นี้เป็นของ BP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ BP คือ GB0007980591. CASTROL เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมน้ำมันก๊าซ

CASTROL เป็นแบรนด์ของ BP (BPE5) ราคาหุ้น

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น BP (CASTROL)

ซื้อหุ้น BP กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 5.46

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
BP (CASTROL) มากกว่า 5 ปี* EUR 4.76

ประวัติหุ้น BP (CASTROL) ในตลาด