Thương hiệu CASTROL, được thành lập tại 1899 (United Kingdom), từ 150 thương hiệu chị em và 2202 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu CASTROL thuộc sở hữu của BP, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của BP là GB0007980591. CASTROL là một phần của lĩnh vực hoạt động Dâu khi.

CASTROL là một thương hiệu của BP (BPE5) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu BP (CASTROL)

Mua BP chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 5,75 EUR

Định giá danh mục đầu tư
BP (CASTROL) Hơn 5 năm* 5,28 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán BP (CASTROL)