สร้างขึ้นเมื่อ 2010 (United States), INSTAGRAM เป็นส่วนหนึ่งของ brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title ของเรา, เป็นเจ้าของ 73 แบรนด์ในเครือ และ 1367 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ INSTAGRAM นี้เป็นของ META PLATFORMS ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York INSTAGRAM เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

INSTAGRAM เป็นแบรนด์ของ META PLATFORMS (META)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น META PLATFORMS (INSTAGRAM)

ซื้อหุ้น META PLATFORMS กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 170.09

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
META PLATFORMS (INSTAGRAM) มากกว่า 5 ปี* USD 190.48

ประวัติหุ้น META PLATFORMS (INSTAGRAM) ในตลาด