สร้างขึ้นเมื่อ 2010 (United States), INSTAGRAM เป็นเจ้าของ 73 แบรนด์ในเครือ และ 1393 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ INSTAGRAM นี้เป็นของ META PLATFORMS ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York INSTAGRAM เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

INSTAGRAM เป็นแบรนด์ของ META PLATFORMS (META) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น META PLATFORMS (INSTAGRAM)

ซื้อหุ้น META PLATFORMS กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 484.20

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
META PLATFORMS (INSTAGRAM) มากกว่า 5 ปี* USD 1,437.83

ประวัติหุ้น META PLATFORMS (INSTAGRAM) ในตลาด