Được tạo vào 2010 (Israel), CrazyLabs sở hữu 81 thương hiệu chị em và 2583 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu CrazyLabs thuộc sở hữu của EMBRACER GROUP AB, một công ty được liệt kê tại Etats-Unis. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là SE0016828511. Khu vực của CrazyLabs là Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs)

Lịch sử thị trường chứng khoán EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs)