Thương hiệu RAM TRUCKS, được thành lập tại 2009 (United States), từ 1399 thương hiệu chị em và 7649 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu RAM TRUCKS thuộc sở hữu của STELLANTIS N.V., một công ty được liệt kê tại Milan. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của STELLANTIS N.V. là NL00150001Q9. RAM TRUCKS là một phần của lĩnh vực hoạt động Xe & phụ tùng ô tô.

RAM TRUCKS là một thương hiệu của STELLANTIS N.V. (STLA/M)

Milano

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu STELLANTIS N.V. (RAM TRUCKS)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 14,88 EUR

Định giá danh mục đầu tư
STELLANTIS N.V. (RAM TRUCKS) Hơn 5 năm* 21,46 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}