Được tạo vào 2015 (Ireland), KINEMATIK sở hữu 74 thương hiệu chị em và 2906 thương hiệu cạnh tranh. KINEMATIK là một thương hiệu của OPEN TEXT CORPORATION, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của OPEN TEXT CORPORATION là CA6837151068. KINEMATIK thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần mềm.

KINEMATIK là một thương hiệu của OPEN TEXT CORPORATION (OTEX) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK)

Mua OPEN TEXT CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 34,98 USD

Định giá danh mục đầu tư
OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK) Hơn 5 năm* 33,56 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK)