ความอื้อฉาวบนเว็บของแบรนด์ของบริษัทจดทะเบียน - วิวัฒนาการที่ดีที่สุดจาก 2017 ถึง 2022 - ภาคการค้าปลีก - เครื่องแต่งกายและสินค้าพิเศษ

15 แบรนด์ยอดนิยมของ Google Trends - กันยายน 2017 - สิงหาคม 2022

กราฟความสนใจสำหรับแบรนด์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการค้นหาเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟแสดงวิวัฒนาการของอัตราการค้นหาแบรนด์เมื่อเวลาผ่านไป โดยมีค่า 100 ระบุเดือนที่สูงสุด

ดัชนีการค้นหาแบรนด์ของ Google : (ค่าจุดสุดท้าย - ค่าจุดแรก) X ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนทั้งหมด

อันดับ :

#1 GlowRoad Internet Retail

#2 DARAZ Internet Retail

#3 Off-White Internet Retail

#4 Twitch Internet Retail

#5 PRIME VIDEO Internet Retail

#6 Christian Dior Luxury Goods

#7 eAccess Internet Retail

#8 GATO GRANDE Internet Retail

#9 PRADA Luxury Goods

#10 Van Cleef & Arpels Luxury Goods

#11 CIRCLE K Specialty Retail

#12 Watches of Switzerland Luxury Goods

#13 BALENCIAGA Luxury Goods

#14 COMPRE BEM Department Stores

#15 THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP Luxury Goods

ข้อมูลเชิงลึกทั่วไป – 50 อันดับสูงสุด

พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วย 50 แบรนด์และ 26 บริษัท

3 บริษัทที่มีแบรนด์มากที่สุดคือ LVMH (8 แบรนด์), Amazon Com (6 แบรนด์), FARFETCH LTD (3 แบรนด์)

3 ประเทศต้นทางของแบรนด์ที่ครองท็อป ได้แก่ ฝรั่งเศส (13 แบรนด์) สหรัฐอเมริกา (12 แบรนด์) สหราชอาณาจักร (7 แบรนด์)

3 ประเทศต้นทางของบริษัทที่ครองท็อป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (10 บริษัท), ฝรั่งเศส (5 บริษัท), เนเธอร์แลนด์ (2 บริษัท)

3 อุตสาหกรรมที่ครองท็อป ได้แก่ ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (19 แบรนด์) สินค้าฟุ่มเฟือย (14 แบรนด์) ค้าปลีกเฉพาะทาง (8 แบรนด์)

อายุเฉลี่ยของแบรนด์ Top Notoriety คือ 33 ปี
80% ของแบรนด์มีอายุมากกว่า 10 ปี
3 แบรนด์มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

ฉันทามติของนักวิเคราะห์ Insights

ฉันทามติของนักวิเคราะห์ของบริษัทที่มีแบรนด์มากที่สุด และฉันทามติของนักวิเคราะห์ของบริษัทที่มีสามแบรนด์ชั้นนำนั้นเกือบทั้งหมดเป็น "ซื้อ"

สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลกระทบของความอื้อฉาวทางเว็บของแบรนด์ที่มีต่อผลการดำเนินงานในตลาดหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความอื้อฉาวของแบรนด์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีอนาคตทางการเงินเพิ่มขึ้น เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า เกณฑ์ ESG เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและอำนาจราคา...