Danh tiếng trên web về thương hiệu của các công ty niêm yết - Diễn biến tốt nhất từ ​​năm 2017 đến năm 2022 - Ngành Bán lẻ - May mặc & Đặc sản

15 Thương hiệu hàng đầu của Google Xu hướng - Tháng 9 năm 2017 - Tháng 8 năm 2022.

Biểu đồ sở thích cho các thương hiệu cho thấy sự phát triển của các tìm kiếm trên Web trên toàn thế giới trong năm năm qua. Biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm thương hiệu theo thời gian, với giá trị 100 cho biết tháng khi tỷ lệ này cao nhất.

Chỉ số tìm kiếm thương hiệu của Google: (Giá trị điểm cuối cùng - giá trị điểm đầu tiên) X Trung bình của tất cả các giá trị điểm;

Xếp hạng:

#1 GlowRoad Internet Retail

#2 DARAZ Internet Retail

#3 Off-White Internet Retail

#4 Twitch Internet Retail

#5 PRIME VIDEO Internet Retail

#6 Christian Dior Luxury Goods

#7 eAccess Internet Retail

#8 GATO GRANDE Internet Retail

#9 PRADA Luxury Goods

#10 Van Cleef & Arpels Luxury Goods

#11 CIRCLE K Specialty Retail

#12 Watches of Switzerland Luxury Goods

#13 BALENCIAGA Luxury Goods

#14 COMPRE BEM Department Stores

#15 THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP Luxury Goods

Thông tin chi tiết chung - 50 hàng đầu

Danh mục đầu tư bao gồm 50 thương hiệu và 26 công ty.

3 công ty có nhiều thương hiệu nhất là: LVMH (8 thương hiệu), Amazon Com (6 thương hiệu), FARFETCH LTD (3 thương hiệu)

3 quốc gia xuất xứ của các thương hiệu chiếm ưu thế trong Top là: Pháp (13 thương hiệu), Hoa Kỳ (12 thương hiệu), Vương quốc Anh (7 thương hiệu)

3 quốc gia xuất xứ của các công ty chiếm ưu thế trong Top là: Hoa Kỳ (10 công ty), Pháp (5 công ty), Hà Lan (2 công ty)

3 ngành chiếm ưu thế trong Top là: Bán lẻ qua Internet (19 thương hiệu), Hàng cao cấp (14 thương hiệu), Bán lẻ đặc sản (8 thương hiệu)

Độ tuổi trung bình của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu là 33 tuổi.
80% thương hiệu trên 10 năm tuổi.
3 trong số các thương hiệu có tuổi đời từ 100 năm trở lên.

Sự đồng thuận của các nhà phân tích Thông tin chi tiết

Sự đồng thuận của nhà phân tích của các công ty có nhiều thương hiệu nhất và sự đồng thuận của nhà phân tích của các công ty có ba thương hiệu hàng đầu hầu như đều là MUA.

Điều này chứng tỏ tác động của danh tiếng trên web của các thương hiệu đối với hoạt động thị trường chứng khoán của công ty niêm yết của họ.

Điều này chứng tỏ rằng việc phân tích mức độ nổi tiếng của thương hiệu có thể là một công cụ để hỗ trợ các triển vọng ngoài tài chính, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, tất nhiên là tiêu chí ESG, v.v., đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và sức mạnh định giá ...